Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä

Die­sel­suo­dat­ti­meen ker­tyy mos­kaa, mut­ta säi­liös­sä ei näyt­täi­si ole­van li­kaa?
Voin­ko itse puh­dis­taa die­sel­säi­liön?
Otin die­sel­tan­kis­ta näyt­teen ja se näyt­tää sa­mean kel­tai­sel­ta, ei lain­kaan kirk­kaan lä­pi­nä­ky­väl­tä.
Säi­liös­sä ole­va die­sel on pari vuot­ta van­haa, voin­ko vie­lä käyt­tää sitä.
Li­kai­nen die­sel sai moot­to­rin käy­mään hei­kom­min. Kuin­ka saan pa­lau­tet­tua moot­to­rin nor­maa­lin toi­min­nan?
Mis­tä saan puh­das­ta die­se­liä?
fuel-testing-sm.jpg

Lä­he­tä ky­sy­mys

Auta mei­tä pa­ran­ta­maan pal­ve­luam­me. Lä­he­tä ky­sy­mys die­sel­bak­tee­ris­ta, polt­toai­neen epä­puh­tau­des­ta ja puh­dis­ta­mi­ses­ta tai muus­ta miel­tä as­kar­rut­ta­vas­ta asias­ta.
* Pakollinen kenttä

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ota yh­teyt­tä!

Neu­von­ta, opas­tus ja ti­lauk­set:

Ark. 7.00 - 22.00

Vkl ja py­hät 9.00 - 17.00

045 330 1200

info@me­ri­na.fi

© 2020 Me­ri­na Ay. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.