IMG_20190413_112239(2)-me.jpg

Kier­to­huuh­te­lu

No­pea, edul­li­nen ja te­ho­kas die­sel­säi­liön puh­dis­tus.

Kun die­sel­säi­liös­sä to­de­taan ole­van mik­ro­bien ai­heut­ta­ma saas­tu­mi­nen, on par­haan puh­taus­tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si, Gro­ta­mar82 kä­sit­te­lyn li­säk­si puh­dis­tet­ta­va säi­liö sekä puh­dis­tet­ta­va tai pois­tet­ta­va saas­tu­nut polt­toai­ne. Die­sel­tan­kin kier­to­huuh­te­lus­sa saa­daan sa­maan ai­kaan puh­dis­tet­tua sekä säi­liö, että säi­liös­sä ole­va polt­toai­ne. Tämä sääs­tää ai­kaa ja ra­haa.

Vaih­toeh­to­na on myös tyh­jen­tää die­sel­säi­liö ja puh­dis­taa se me­kaa­ni­ses­ti kä­sin. Tämä toi­men­pi­de on usein kui­ten­kin han­ka­la ja ai­kaa vie­vä. 

Säi­liön puh­dis­tuk­ses­sa kan­nat­taa ot­taa yh­teyt­tä ja tie­dus­tel­la par­hain­ta rat­kai­sua.

Suo­ri­tam­me kai­ken­lais­ten die­sel- ja polt­to­öl­jy­säi­liöi­den puh­dis­tuk­sia sekä myös val­mis­tam­me, myym­me ja vuo­kraam­me kier­to­huuh­te­lu­lait­tei­ta.

Säiliön puhdistus satamassa

Säiliön puhdistus satamassa

Kiertohuuhtelu on helppoa suorittaa joko maissa tai vedessä, esim. laiturilta käsin.
"Ameeba tankissa"

"Ameeba tankissa"

Säiliön pohjalla uiskentelevia irronneita biomassa kokkareita. Tukkivat tehokkaasti polttoaineputken.

Kier­to­huuh­te­lun omi­nai­suu­det

Kaik­kea tätä ja enem­män

Koh­teet

  • Ve­neet
  • Lai­vat / ve­sia­luk­set
  • Teol­li­suus
  • Maa­ta­lous
  • Läm­mi­ty­söl­jy­säi­liöt
  • Ras­kas­ka­lus­to
  • Ja­ke­lua­se­mat

No­pea

Kier­to­huuh­te­lu on usein no­pein ja te­hok­kain kei­no säi­liön ja polt­toai­neen puh­dis­tuk­seen.

Edul­li­nen

Kier­to­huuh­te­lu on usein edul­li­sin rat­kai­su die­sel­säi­liön puh­dis­tuk­seen. Säi­liös­sä ole­va polt­toai­ne saa­daan puh­dis­tet­tua sa­mal­la, jo­ten sitä ei tar­vit­se hä­vit­tää.

Eko­lo­gi­nen

Kier­to­huuh­te­lus­sa syn­tyy vain vä­hän öl­jy­jä­tet­tä. Li­säk­si puh­dis­tet­tu ja kä­si­tel­ty polt­toai­ne pa­laa puh­taam­min sekä saas­tut­taa vä­hem­män.

Ota yh­teyt­tä!

Neu­von­ta, opas­tus ja ti­lauk­set:

Ark. 7.00 - 22.00

Vkl ja py­hät 9.00 - 17.00

045 330 1200

info@me­ri­na.fi

© 2020 Me­ri­na Ay. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.